Det sker hele tiden at der kommer ændringer, eller der bliver bygget noget nyt i de offentlige arealer. Hvad der tit og ofte er vigtigt at have med i sine overvejelser, når der sker ændringer i det offentlige rum, så er det at vejlede eller navigere trafikken korrekt.

Når vi mennesker kommer til et nyt sted, kan der hurtigt opstå misforståelser, hvis det f.eks. ikke er afspærret til strækkeligt, eller hvis vejmarkeringer ikke er tilstrækkelige. Hvis du derfor sidder i et team, som arbejder med at ændre de offentlige arealer, så husk at have afspærring og vejmarkering med i tankerne.

Hvorfor lave afspærring eller vejmarkering i det offentlige rum

For at give nogle eksempler på nogle scenarier, så lad os sige at der er blevet lavet en ny sti, i er parkområde, hvor de gående ikke skal gå ude på græsset. Her kunne man med fordel stille en række galvaniseret pullerter, som mellem sig, kan afspærre med kæder mellem hver pullert.

Har kommunen et parkområde med cykelstier, hvor der ikke er tilstrækkeligt med lys i alle sving – Så vil en træpullert med reflekser være helt perfekt her. Cykellisten vil bedre kunne orientere sig, når han/hun kan lyse refleksen op med deres lys på cyklen.

Det kan også være at der er et område i en kommune, hvor beboerne i nærområdet oplever gener, for folk der kører for stærkt på de små veje. Her kunne man overveje at få nedgravet nogle gummipullerter, med henblik på at sænke farten på bilisterne.

Alt i alt, så skal du/i som team i en evt. kommunal forandringsgruppe, altid have i jeres overvejelser, at der er brug for at der bliver opsat og nedgravet nogle pullerter eller lign, i jeres bymiljø – da de afhjælper mange problemer – og mange misforståelser undgås.

Leave a Reply

For Guest Posts, Advertorials, and other requests:
Please contact Mavra:
[email protected]


KH Online er ansvarelig for den kommercielle del af denne hjemmeside. Kontakt venligst Mavra vedrørende blogindlæg og lignende via ovenstående email.